Hou jij van pionieren, bouwen en sta jij stevig wanneer het spreekwoordelijke bedje níet gespreid is? Dan is dit hét moment om als organisatieadviseur bij gemeente Dordrecht in te stappen!
 
Wat ga je doen?
De organisatie is volop in ontwikkeling. Zo worden een aantal onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden per 1 januari 2022 bij gemeente Dordrecht ondergebracht. Dit betekent een andere manier van samenwerken en een andere, nieuwe rol voor Dordrecht als servicegemeente. Daarnaast spelen thema’s als opgavegericht werken, leren en ontwikkelen, heldere richting en focus voor teams, professionalisering van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Kortom, genoeg te doen voor jou als organisatieadviseur!

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:
 
 • Ontwikkeling servicegemeente
Een aantal onderdelen van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden worden vanaf 2022 ondergebracht bij gemeente Dordrecht. Concreet betekent dit dat de gemeente vanaf dat moment opdrachtnemer is voor de andere Drechtstedengemeenten op het gebied van bedrijfsvoering, gemeentebelastingen en ingenieursdiensten. Dit brengt tal van uitdagingen met zich mee. Hoe komen we de komende jaren tot integratie van deze organisaties? Hoe zorg je ervoor dat men elkaar weet te vinden? Dat de focus niet op de verschillen ligt, maar dat men van elkaar leert? Hoe haal je het beste uit deze twee werelden? Vraagstukken waarin voor jou een belangrijke rol is weggelegd.
 
 • Samenhangend sturen
Voor een optimale verbinding met de samenleving zet Dordrecht in op opgavegericht werken en flexibel organiseren. Verantwoordelijkheden worden laag in de organisatie gelegd. Speerpunten voor de komende periode zijn: het nader uitwerken van de organisatievisie, de doorontwikkeling naar een lerende organisatie en het optimaliseren van het sturingsmodel gericht op het versterken van samenhang, focus en resultaatsturing in de organisatie. Het is aan jou om deze ontwikkeling  verder te brengen.

Jouw rol en positie
Als organisatieadviseur heb jij een adviserende én uitvoerende positie in het hart van de organisatie; dichtbij management en directie. Je maakt deel uit van het zelforganiserende team Organisatie & Bedrijfsvoering (O&B), dat onderdeel is van het cluster Versterking Bestuur en Organisatie (VBO). Zie het bijgevoegde organogram. Vanuit je scherpe blik op het functioneren van de organisatie lever je een bijdrage aan de veranderopgave en ben jij degene die helpt de beweging naar de gewenste situatie vorm te geven.

Wat wordt er van jou verwacht?
 • Je adviseert, samen met drie collega-adviseurs, de gemeentesecretaris en het management over de koers van de (nieuwe) organisatie.
 • Je zorgt voor verbinding met de adviseurs uit de andere teams van het cluster VBO. Samen met je collega’s vorm je de stuwende kracht achter de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers.
 • Je voert complexe opdrachten uit, waaronder visieontwikkeling, (gedrags)interventies en onderzoek/analyse.
 • Je begeleidt veranderingsprocessen en geeft (mede) vorm aan projecten en activiteiten gericht op veranderingen in bijvoorbeeld inrichting van de organisatie en manieren van (samen)werken.
 • Je stelt multidisciplinaire teams samen, brengt de benodigde talenten bijeen. Je coördineert de voortgang en kwaliteit van de uitvoering van opdrachten, waarvoor je resultaatverantwoordelijk bent. Wanneer nodig stuur je functioneel bij.
 
Wat neem je mee?
Je hebt ruime ervaring als organisatieadviseur met veranderopgaven in een complexe bestuurlijke omgeving en weet anderen in beweging te brengen. Je hebt diverse verandertrajecten begeleid in verschillende fasen, zoals het uitwerken van een organisatievisie naar een organisatiemodel en -ontwikkelplan en gedurende de implementatie. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:
 • Je bent een doortastende en resultaatgerichte adviseur met uitstekende organisatorische en verbindende vaardigheden.
 • Je hebt eigen ideeën over de rol van de overheid in de moderne samenleving en hebt een frisse blik op de vraagstukken binnen de organisatie.
 • Je bent in staat mee te bewegen, maar houdt tegelijkertijd de grote lijnen in de gaten en bent koersvast. Je weet een centrale rol in te nemen zodat je hierop kunt sturen.
 • Je fungeert als volwaardig gesprekspartner voor directie, management en organisatie.
 • Je beweegt je op natuurlijke wijze op bestuurlijk en (hoger) managementniveau en stelt kritische vragen. Je talent ligt bij omgevingssensitiviteit, resultaatgerichtheid en het analyseren en draagvlak creëren voor ontwikkelingen (en dit onderhouden) zit in jouw bloed.
 • Je bouwt en onderhoudt effectieve en efficiënte werkrelaties met collega’s en in de verhouding opdrachtgever – opdrachtnemer.
 • Je bent niet alleen goed in zaken opstarten, maar hebt ook oog voor de afronding en borging ervan.
Waar kom je te werken?
Dordrecht is een stad vol ambities, met een roemrijk verleden én grootse plannen voor de toekomst. De maatschappelijke opgaven staan centraal. Samen met de partners in de stad werkt men aan het realiseren daarvan. De organisatie biedt veel ruimte voor professionaliteit, ideeën en eigen visie. Er heerst een informele, sociale sfeer.

Het cluster VBO ondersteunt de ambtelijke organisatie en het college en is verantwoordelijk voor de regie op en coördinatie en ontwikkeling van strategische, bedrijfsvoerings-, organisatorische en financiële vraagstukken. Binnen het cluster bestaan verschillende kernteams.

Je werkt nauw samen met de drie andere enthousiaste organisatieadviseurs en de organisatie-/teamcoach in je team. Wat hen bindt is een passie voor mens en ontwikkeling. Zij trekken met elkaar op en staan samen aan de lat voor diverse opgaven. Ieder van hen toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid.

Daarnaast werk je samen met de adviseurs van het team P&O. Dit team is nu nog gepositioneerd binnen het Servicecentrum Drechtsteden en wordt binnenkort onderdeel van de Servicegemeente Dordrecht.

Over Dordrecht
Wij geloven in onze stad; in onze inwoners, ondernemers en andere partners. We zijn één van de koplopers in het land als het gaat om waterveiligheid en duurzaamheid. Ook op andere gebieden laten we van ons horen. Van jou zien we graag dat je betrokken bent bij onze stad. En dat je kansen voor én met de stad weet te verzilveren.
 
Wat bieden we jou?
Dordrecht biedt je een veelzijdige en uitdagende functie binnen een plezierige werkomgeving waarin alle ruimte is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Dordrecht biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget en zijn er volop opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof, een pensioenregeling (ABP) en een collectieve zorgverzekering. Je krijgt een laptop, telefoon en/of iPad tot je beschikking.
 
Reageren of meer weten?
De procedure wordt begeleid door het wervingsbureau Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 november 2021 tegemoet. Je kunt alleen online solliciteren via www.zeelenberg.nl/organisatieadviseur (dus niet via ondertaande sollicitatiebutton). We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland:
1 en 2 december 2021   oriënterende gesprekken met adviseurs Zeelenberg
6 december 2021           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
9 december 2021           1e gespreksronde
14 december 2021          2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.