Het behouden van een veilige en leefbare stad staat hoog op de agenda van het gemeentebestuur. Het veiligheidsdomein is volop in ontwikkeling en de bestuurlijke aanpak van overlast en criminaliteit neemt toe. Daarom zoeken wij jou!
 
Wat ga je doen?
Als juridisch beleidsadviseur adviseer je het college en de burgemeester over de inzet van juridische instrumenten gericht op het waarborgen van de openbare orde en veiligheid. In dat kader ontwikkel je lokale verordeningen, stel je beleidsregels op en bereid je beschikkingen voor. Actuele juridische vraagstukken die een snelle reactie vereisen pak je in afstemming met de andere juridische beleidsadviseurs op. Jullie fungeren samen als juridische vraagbaak voor de collega's van het team Veiligheid, en geven gevraagd en ongevraagd juridisch advies en ondersteuning op diverse veiligheidsthema's.

Onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen zijn onder meer:
 • wijk- en samenscholingsverboden
 • alcoholvrije gebieden
 • vergunningplicht voor malafide branches
 • verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur
 • de Algemene verordening gegevensbescherming
 • het opleggen van lasten onder dwangsom
 • bestuursdwang en noodverordeningen en –bevelen
Je levert een actieve bijdrage aan de aanpak van (woon)overlast. Deze aanpak is onderdeel van één van de geprioriteerde thema's binnen onze lokale Opgave Veilige Stad; ernstige overlast. Samen met collega's adviseer je over het beleid en de inzet van bestuursrechtelijke instrumenten, o.a. vanuit de Wet Aanpak Woonoverlast. Je sluit aan bij casus overleggen, toetst dossiers inzake de inzet van bestuurlijke maatregelen en adviseert de burgemeester. Je bent daarbij in staat om veiligheid te verbinden met andere domeinen zoals zorg en wijkgericht werken.
 
Wat neem je mee?
 • WO werk- en denkniveau met een relevante (juridische) opleiding
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
 • Samenwerkingsmentaliteit
Je bent in staat om complexe maatschappelijke veiligheidsvraagstukken snel te doorgronden op voor de gemeente relevante aspecten. Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het vakgebied en bent bekend met de diverse (bestuursrechtelijke) interventiemogelijkheden. Werken aan verschillende dossiers tegelijk doe je graag, waarbij je in staat bent om snel te schakelen waar nodig. Werken bij een gemeente vraagt om een politiek-bestuurlijke antenne. Jij bent daarnaast een 'teamplayer', maar ook goed in staat om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren.
Waar kom je te werken?
De gemeente Dordrecht is een middelgrote stad in de Randstad met circa 119.000 inwoners en jaarlijks vele bezoekers. Een veilige en leefbare stad is één van de speerpunten van het gemeentebestuur. Het Team Veiligheid levert hier een belangrijke bijdrage aan. Het team vormt de schakel tussen burgemeester, gemeentebestuur en samenwerkingspartners intern en extern. Intern zal je vanuit jouw functie bijvoorbeeld veel samenwerken met de collega's van het cluster Wijken.

Wie zijn wij?
Samen met de collega's van het kabinet vormen wij het kernteam Veiligheid & Kabinet dat onderdeel uitmaakt van het cluster Versterking Bestuur en Organisatie. Jij gaat deel uitmaken van Team Veiligheid dat bestaat uit een teamleider en 12 beleidsadviseurs. Ons werk kenmerkt zich door veel afwisseling. Je werkt als beleidsadviseur, maar levert ook een bijdrage als een acute situatie daar om vraagt. Als lid van Team Veiligheid ben je nauw betrokken bij actuele kwesties die spelen in de samenleving.
 
Wat bieden we jou?
Wij bieden je een uitdagende baan voor 36 uur in de week. Door ons samenwerkingsverband met de Drechtsteden zijn we in staat om over organisatiegrenzen heen te kijken. Ontplooiing en mobiliteit tussen de organisaties zijn hierdoor goed ingericht. Dat maakt ons een aantrekkelijke en vooral veelzijdige werkgever. De salarisindicatie bedraagt maximaal € 5.169,- bruto per maand (schaal 11, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

We zijn een moderne werkgever. Je krijgt bij ons uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, pensioen, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen.
 
Reageren of meer weten?

Je kunt meteen online solliciteren. Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Inske van der Vaart, Hoofd Veiligheid, 078 770 4569 op maandagen en donderdagen tussen 16.00 en 17.00 uur.

Procedure:

De eerste digitale gesprekken via MS Teams vinden plaats op donderdag 18 maart van 10.30 tot 12.30 uur, van 13.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.

De tweede (fysiek op kantoor, indien mogelijk) gesprekken vinden plaats op maandag 22 maart van 14.00 tot 17.00 uur.

Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op donderdag 25 maart tussen 10.00 en 12.00 uur.