Jouw toekomstige collega's

Jouw toekomstige collega's vertellen meer over werken bij de gemeente Dordrecht.
Anders kijken. Durven doen.

Daniël

Adjunct-Griffier

Raadsleden besluiten over verschillende onderwerpen. Het is mijn rol met collega's mee te denken over hoe ze de gemeenteraad zo goed mogelijk een besluit kunnen laten nemen. Daar komt van alles bij kijken. Bijvoorbeeld dat de juiste informatie om het besluit te nemen helder verwoord is. Ik vind werken bij een gemeente dynamischer dan ooit. Er gebeurt veel in de stad! Dordrecht is dan juist extra interessant. We kennen grootstedelijke problematiek, maar omdat we compact zijn hebben we korte lijnen met partners in de stad, het bestuur en onze collega's. Dordrecht is een daadkrachtige gemeente en loopt voorop in innovatie!

Rik

Beleidsadviseur Waterveiligheid

Dordrecht werkt al 15 jaar aan een innovatief waterveiligheidsprogramma. Dat doen we samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners. Als Beleidsadviseur Waterveiligheid is werken voor een stad als Dordrecht erg leerzaam. Ik kwam hier binnen en was vrijwel meteen de persoon die over dit onderwerp 'gaat'. En dat maakt het uitdagend. Er worden veel kansen gecreëerd om aan complexe onderwerpen te werken. Daarnaast zijn de lijntjes kort waardoor snel handelen mogelijk is. Ik kon meteen echt de diepte in gaan en het verschil maken.

Cor

Projectmanager

De Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark is een plek waar je kunt leren en fabriceren. Samen met het Da Vinci College hebben we een plek ontwikkeld waar leerlingen kunnen experimenteren met nieuwe techniek. We zijn ook zover dat we een Maakfabriek gaan bouwen waar nieuwe ideeën uiteindelijk uitgevoerd kunnen worden. Innovatie is erg belangrijk voor Dordrecht en daarom heb ik ook als projectmanager de ruimte gekregen om de Maakfabriek te ontwikkelen. Ik ben daarom trots dat ik projectmanager mag zijn voor dit project!

Peter

Coördinator onderhoud spelen

De oude skatebaan is in 2001 aangelegd. Na een aantal jaren was het tijd voor herontwikkeling ervan. Daar ging ik mee aan de slag, waarbij ik natuurlijk de skaters heb erg betrokken. Ook zij gaven aan behoefte te hebben aan een verbeterde skatebaan én aan een nieuw ontwerp. Eén van de skaters was het aanspreekpunt en heeft een compleet nieuwe baan ontworpen. Ik vind het mooi om te zien dat vanuit de jeugd zelf het initiatief is genomen om aan de slag te gaan voor hun eigen sport. Voor mij is werken voor een stad als Dordrecht een stad waar je ambities waar kunt maken. Dordrecht is ook vernieuwend. We zijn constant op zoek naar nieuwe trends, producten en materialen om voor de inwoners van Dordrecht de beste sportlocaties te bouwen.
Bart Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Wonen
Ik werk aan de toekomst van de stad. Wonen is een belangrijke hefboom om de positie van Dordrecht te versterken. We hebben een grote opgave waarbij we duizenden huizen willen gaan bouwen. We beginnen met 4000 woningen tot 2022. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Zo hebben we contact met ontwikkelaars, inwoners en andere partners en natuurlijk de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de Gemeenteraad wordt meegenomen in de plannen van het College. De lijntjes met de Griffie zijn kort. Zij zorgen ervoor dat er makkelijk contact wordt gelegd met Raadsleden wat zorgt voor een goede samenwerking. We zijn een gemeente met veel ambities en hebben te maken met complexe en interessante uitdagingen die we graag aangaan!
Hans Adviseur Financiële Administratie en Informatievoorziening
Dordrecht is een mooie historische stad. Onze Grote Kerk is wereldwijd bekend, omdat deze in alle grote musea hangt. En wist je dat hij ook terugkomt in een clip van Beyonce?! Wij maken dus ook de verbinding met de toekomst. Dordrecht biedt haar medewerkers bijzonder veel mogelijkheden en vrijheid. Een goed idee of initiatief kun je hier snel verder brengen. Zo heb ik bijvoorbeeld gewerkt aan gymzalen op palen om de buitenruimte beter te benutten, dat was destijds echt nog nieuw. Ik vind het leuk om aan m'n kinderen te laten zien waar ik aan hebt bijgedragen. Het is een kwestie van durven doen!