Bart

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Wonen

Ik werk aan de toekomst van de stad. Wonen is een belangrijke hefboom om de positie van Dordrecht te versterken. We hebben een grote opgave waarbij we duizenden huizen willen gaan bouwen. We beginnen met 4000 woningen tot 2022. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Zo hebben we contact met ontwikkelaars, inwoners en andere partners en natuurlijk de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de Gemeenteraad wordt meegenomen in de plannen van het College. De lijntjes met de Griffie zijn kort. Zij zorgen ervoor dat er makkelijk contact wordt gelegd met Raadsleden wat zorgt voor een goede samenwerking. We zijn een gemeente met veel ambities en hebben te maken met complexe en interessante uitdagingen die we graag aangaan! Publicatiedatum: 8 december 2022