3 Ervaren gebiedsmanagers fysiek

3 Ervaren gebiedsmanagers fysiek Direct solliciteren

Dordrecht bruist en is volop in ontwikkeling!  Om de vele ontwikkelinitiatieven in de stad én het buitengebied te begeleiden en in goede banen te leiden, is het team van wijk-, gebieds- en accountmanagement (WGA) binnen het cluster Wijken op zoek naar 3 ervaren gebiedsmanagers.

De meeste initiatieven zijn complex en bevatten meervoudige belangen. We zoeken dan ook collega’s die sterk zijn in regie en stakeholdermanagement en met ervaring binnen een overheidsorganisatie. Naast inhoudelijke kwaliteiten hechten wij ook veel waarde aan persoonlijke kwaliteiten en de samenstelling van het team. In de procedure wordt hier dan ook nadrukkelijk naar gekeken.

Waar kom je te werken?

Wij zijn team Wijk-, gebieds- en accountmanagement, binnen het cluster Wijken. Dit cluster werkt samen met bewoners, ondernemers, organisaties en instellingen aan een aantrekkelijke woon-, leef- en werkomgeving, kortom gebiedsgericht. Wat wij doen, doet ertoe en heeft impact. Leefbaarheid, veiligheid, economische ontwikkeling en sociale samenhang staan centraal.

Initiatieven uit de samenleving worden waar mogelijk gestimuleerd en omarmd. Daar waar burgers het zelf beter of effectiever kunnen uitvoeren, of er voordelen voor de buurt zijn wanneer zij het overnemen, is dit mogelijk. Het cluster Wijken richt zich op integrale dienstverlening voor initiatiefnemers door intensieve samenwerking met alle betrokken partijen.

Wat ga je doen?

Afhankelijk van je werkervaring, affiniteit en persoonlijke voorkeuren gaan we met je in gesprek over de meest passende rol en bijbehorende portefeuille:

 • Gebiedsmanager fysiek / Westelijke Dordtse Oever (WDO)

In de rol van gebiedsmanager WDO ben je verantwoordelijk voor fysieke projecten en initiatieven en het samenwerkingsprogramma met ondernemers  in het WDO gebied: een gebied dat zich uitstrekt langs de A16 van Dordrecht richting Moerdijk. WDO bestaat voornamelijk uit bedrijventerreinen en dus bedrijvigheid, maar ook een aantal woongebieden. De gevestigde bedrijven zijn binnen allerlei sectoren actief; van groot logistiek bedrijf tot MKB en maritieme industrie. Er wordt veel geïnvesteerd in het bestaande gebied met onder andere revitaliseringsprojecten, het optimaliseren van ruimtegebruik om het gebied toekomstbestendig maken en verduurzamingsprojecten. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gevestigde bedrijven. Een deel van je werkzaamheden valt binnen het programma WDO. Als gebiedsmanager ben je hierin een belangrijke schakel. Je werkt nauw samen en stemt je werk af met de programmamanager WDO en collega’s van het team WGA. Je legt met jouw werkzaamheden de verbinding met de overige opgaven binnen WDO en Dordrecht.

 • Gebiedsmanager fysiek / Biesbosch-buitengebied

In de rol van gebiedsmanager Biesbosch-buitengebied ben je het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor diverse ontwikkelingen binnen het aangewezen gebied. Het gaat hierbij zowel om sociale, fysieke als economische ontwikkelingen. Daarbij is Dordrecht gelegen in/aan het Hollandse deel van Nationaal Park de Biesbosch. Je bent verantwoordelijk voor het verbinden van ontwikkelingen naar strategie (beleid), tactisch en operationeel vlak. Je bent vertegenwoordiger van de buitengebieden naar stakeholders intern en extern.

Jij treedt desgewenst op als intermediair tussen belanghebbenden, de gemeente en een initiatiefnemer. Je schakelt actief met initiatiefnemers over de planontwikkeling en overlegt met de verschillende vakdisciplines wat er mogelijk of mogelijk te maken is. Je hebt aandacht voor participatie, die in het kader van de nieuwe omgevingswet een belangrijke rol heeft. Jij adviseert partijen. Je werkt nauw samen met onze Biesbosch-regisseur, die de samenwerking tussen de gemeenten Dordrecht, Drimmelen en Altena in dit gebied faciliteert.
Specifiek in dit gebied is het van belang dat je energie krijgt van pionieren; hier ligt nog veel uitdaging in de
samenwerking en afstemming tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 

 • Gebiedsmanager fysiek / Algemeen

Ook zonder specifiek werkgebied kun je als gebiedsmanager je hart ophalen. Daar waar de overige gebiedsmanagers fysiek met hun werkzaamheden vooral gekoppeld zijn aan geografisch afgebakende gebieden, ben je in deze rol vooral aan de slag met initiatieven en fysieke projecten die niet meteen te koppelen zijn aan één gebied. Je bent dan ook enigszins bekend met Dordrecht, waardoor je in staat bent om gebiedsoverstijgend te kijken.

Kenmerkend in je werkzaamheden zijn de complexiteit, de maatschappelijke en de bestuurlijke gevoeligheid van initiatieven, dan wel de gebiedsoverstijgende vraagstelling. Je bent een belangrijke adviseur voor zowel bestuurder als de ambtelijk opdrachtgever. Jij treedt op als intermediair tussen belanghebbenden, de gemeente en een initiatiefnemer. Je schakelt actief met initiatiefnemers over de planontwikkeling en overlegt met de verschillende vakdisciplines wat er mogelijk of mogelijk te maken is.

Voor deze rol is ervaring met politiek-bestuurlijke processen noodzakelijk.

Wat neem je mee?

Je kunt partijen met ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen tot overeenstemming verleiden, maar durft ook de confrontatie aan te gaan wanneer dit voor de voortgang noodzakelijk is. Met informele macht weet jij je weg te vinden binnen soms stroperige processen.

Je weet om te gaan met druk, zowel van buiten, vanuit de politiek of vanuit opdrachtgevers. Dit vraagt van jou een grote mate van omgevingsbewustheid en flexibiliteit.

Verder beschik je over:

 • HBO+ werk en denkniveau;
 • Voor de rol van opdrachtnemer beschik je over aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van fysieke  projectontwikkeling, de omgevingswet en bestemmingsplannen en ben je bereid om te leren binnen welke juridische kaders een gemeente opereert;
 • Actuele kennis van procedures in de ruimtelijke ordening;
 • Ruime ervaring in complexe netwerken, waar politiek-bestuurlijke processen van verschillende organisaties een grote factor spelen; inzicht in projectontwikkeling en in de financiële aspecten die daarbij komen kijken;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Veel doorzettingsvermogen.
Wat bieden we jou?

Het salaris is afhankelijk van je opleiding waarbij je wordt ingeschaald in schaal 12 (gemeente Cao) bij een volledige werkweek van 36 uur.

Naast een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren, kun je rekenen op:

 • Opleidingsmogelijkheden om te blijven groeien in je vak;
 • Een laptop en telefoon;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit budget mag je bijvoorbeeld inzetten voor:
  • extra verlofdagen
  • een fietsregeling
  • het inkopen van extra pensioen
  • een bijdrage aan sportgerelateerde zaken
 • Flexibel werken op meerdere plekken in de wijk, het stadskantoor en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • Woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed;
 • Ouderschapsverlof;
 • Pensioenregeling bij ABP;
 • Collectieve premiekorting bij zorgverzekeraar IZA, Menzis of CZ;
 • Een werkgeversbijdrage voor tegemoetkoming in de zorgverzekering.
Solliciteren of meer weten?

Je kunt direct online solliciteren. We vragen geen uitgebreide motivatiebrief. Plaats in je motivatie het antwoord op de volgende twee vragen (maximaal twee keer 100 woorden):

 1. Waarom is de vacature gebiedsmanager fysiek op dit moment voor jou de beste keuze en voor welke van de drie rollen loop jij warm?
 2. Wat maakt jou dé ideale kandidaat voor de gemeente Dordrecht op dit moment?

Voor vragen of meer informatie mag je contact opnemen met Sven Langenberg (clustermanager Wijken) via 06 28517192 en/of met gebiedsmanagers Rob Koppelaar (06-30030900) of Astrid Nederlof (06-40581234). Voor vragen over de sollicitatieprocedure mag je contact opnemen met het team Recruitment via 078 – 770 8030.

Over Dordrecht

Over Dordrecht

Dordrecht is omringd door water, maar dat heeft ons nooit gehinderd. Wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Ruimte is in Dordrecht daarom een bijzonder woord. Wij geven jou een podium voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en ambities. Als je deze ruimte pakt gaat er een wereld voor je open. Voor jezelf en voor de stad.

Dordrecht heeft een mooie historie als stad, en wij willen de verbinding maken met de toekomst. Deze verbinding tussen historie en vernieuwing leidt telkens weer tot nieuwe kansen en nieuwe perspectieven. Die perspectieven moet je kunnen zien. Van ons krijg je ruimte en verantwoordelijk om de perspectieven te verbinden met onze ambities. Concreet betekent dit zie je kansen, verzilver ze.
Werken bij Gemeente Dordrecht