Adviseur natuurinclusief bouwen Welstandscommissie

Adviseur natuurinclusief bouwen Welstandscommissie Direct solliciteren
De gemeente Dordrecht zoekt een adviseur natuurinclusief bouwen (in de breedste zin van het woord) voor de Welstands- en Monumentencommissie (Toekomstige Adviescommissie Omgevingskwaliteit) die per 1 januari 2024 wil adviseren over bouwplannen en op termijn herinrichtingsplannen binnen de gemeente Dordrecht.
 
Waar kom je te werken?
Dordrecht is een stad vol ambities. We hebben een roemrijk verleden én grootse plannen voor de toekomst. Wij geloven in onze stad; in onze inwoners, ondernemers en andere partners. We zijn één van de koplopers in het land als het gaat om waterveiligheid en duurzaamheid. Ook op andere gebieden laten we van ons horen. We staan voor een grote bouwopgave met als uitdaging om, met de groei van het aantal bewoners, ook een prettige openbare ruimte en de leefbaarheid in de stad te waarborgen.

Dordrecht wil een gezonde en groene leefomgeving, nu en later. We hebben de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn als stad. Dat vraagt van ons forse ambities voor een duurzame en groene stad. Met gerichte adviezen bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we initiatiefnemers bewuster maken van hun keuzes.
 
Wat ga je doen?
De gemeente Dordrecht zoekt een adviseur natuurinclusief bouwen (in de breedste zin van het woord) voor de Welstands- en Monumentencommissie (Toekomstige Adviescommissie Omgevingskwaliteit) die per 1 januari 2024 wil adviseren over bouwplannen en op termijn herinrichtingsplannen binnen de gemeente Dordrecht.

We zoeken iemand met passie voor een duurzame toekomst met oog voor mens en milieu. Die een bijdrage wil leveren aan de grote bouw- en verduurzamingsopgave van de stad. Een adviseur die begrijpt dat "groen-blauwe" maatregelen noodzakelijk zijn voor het realiseren een gezonde, veilige, veerkrachtige en klimaatbestendige leefomgeving.

 
Wat neem je mee?
  • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding gericht op natuurinclusief bouwen of een vergelijkbare opleiding. Kennis van onderwerpen als ecologie, landschapsontwerp;
  • Bij voorkeur praktijkervaring in het vakgebied;
  • Affiniteit met onderwerpen als klimaatadaptatie, energietransitie, stimuleren gezondheid/bewegen, duurzaamheid is een pré;
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden om op een constructieve en heldere wijze met de andere commissieleden en met initiatiefnemers over plannen te spreken;
  • Het kunnen lezen van (bouwkundige) tekeningen en een goed voorstellingsvermogen hoe initiatieven ingepast worden in de bestaande omgeving.
Je bent goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je geeft (verbeter)adviezen, inspireert en ziet kansen op het vlak van natuurinclusief en duurzaam bouwen, vergroening, vergroten biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Je bent in staat om te schakelen tussen verschillende niveaus en hebt politieke en sociale sensitiviteit. Je hebt een oplossingsgerichte houding en weet je vakkennis laagdrempelig en inspirerend over te brengen en uit te dragen.

Een sterke verbondenheid met, interesse in/kennis van de stad Dordrecht is een pré.

 
Wat bieden we jou?
  • Een benoeming voor een termijn van drie jaar. Aansluitend bestaat de mogelijkheid voor een herbenoeming voor nog een periode van 3 jaar.
  • Een tarief van €100 per uur voor vergaderingen en overleg. Het uurtarief is exclusief reiskosten, maar inclusief reistijd, individuele voorbereidingstijd zoals inlezen.
  • Een open constructieve werksfeer waarbij je een waardevolle bijdrage levert aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van Dordrecht.
Solliciteren of meer weten?
Enthousiast geworden om als lid van de Dordtse Welstands- en Monumentencommissie aan de slag te gaan? Solliciteer dan direct. Wij laten je zo snel mogelijk weten of we je uitnodigen voor een gesprek.

Wil je eerst meer informatie over de inhoud van de rol of ben je nieuwsgierig naar hoe de rol er in de praktijk uitziet? Je kunt inhoudelijke vragen stellen aan Dennis Smit, Secretaris van de Welstands- en Monumentencommissie via 0681358491 en/of Edwin van Son, teamleider Stedenbouw & Landschap via 0634300502.

Kandidaten kunnen geen lid van de gemeenteraad, lid van het college van burgemeester en wethouder of ambtenaar van de gemeente Dordrecht zijn. Je bent niet aangesteld in een bestuurs- of commissiefunctie bij een belangenorganisatie die zich bezig houdt met vastgoed en/of erfgoed waaraan het risico van belangenverstrengeling verbonden is.
 
Over Dordrecht

Over Dordrecht

Dordrecht is omringd door water, maar dat heeft ons nooit gehinderd. Wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Ruimte is in Dordrecht daarom een bijzonder woord. Wij geven jou een podium voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en ambities. Als je deze ruimte pakt gaat er een wereld voor je open. Voor jezelf en voor de stad.

Dordrecht heeft een mooie historie als stad, en wij willen de verbinding maken met de toekomst. Deze verbinding tussen historie en vernieuwing leidt telkens weer tot nieuwe kansen en nieuwe perspectieven. Die perspectieven moet je kunnen zien. Van ons krijg je ruimte en verantwoordelijk om de perspectieven te verbinden met onze ambities. Concreet betekent dit zie je kansen, verzilver ze.
Werken bij Gemeente Dordrecht