Regionale projectleider Zorg & Veiligheid

Regionale projectleider Zorg & Veiligheid Direct solliciteren

Kan jij een efficiënte en effectieve overleg-/afstemmings-/besluitvormingsstructuur ontwikkelen in samenwerking met partners in het sociale domein, zorg en veiligheid? Is een plan van aanpak realiseren die gedragen wordt door partners voor jou een uitdaging? Reageer dan!

Waar kom je te werken?

De Gemeente Dordrecht werkt, samen met (regionale) ketenpartners, aan een leefbare en aantrekkelijke stad en regio. We werken in de gemeente Dordrecht met Opgaven en Clusters. Je basisplek is in het kernteam Zorg & Ondersteuning van het Cluster Stad. Wat ons bindt is het verschil willen maken binnen de thema's op het sociaal domein. Wat wij doen is samen hard werken, en elkaar helpen waar nodig. Wij zijn echte doorpakkers.

Wat ga je doen?

De regio ZHZ heeft subsidie voor de eerste fase van het project domein overstijgende samenwerking toegekend gekregen.

Doel voor deze eerste fase is:

 1. Het realiseren van een passende, efficiënte en effectieve structuur voor overleg, afstemming en besluitvorming in de domein overstijgende samenwerking van partners in sociaal domein, zorg en veiligheid. 
 2. Het realiseren van een door partners gedragen plan van aanpak voor het oplossen van de belangrijkste inhoudelijke en/of uitvoeringsknelpunten in de domein overstijgende zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners. 

Om dit te realiseren  zullen de volgende resultaten moeten worden opgeleverd:

 • Een gedeeld beeld van de sterke punten op bestuurlijk, uitvoerend en inhoudelijk niveau in de domein overstijgende samenwerking en in de gezamenlijke aanpak van zorg- en veiligheidsproblematiek bij inwoners;
 • Een gedeeld beeld van de knelpunten in de domein overstijgende samenwerking en gezamenlijke aanpak en welke daarvan met prioriteit moeten worden aangepakt;  
 • Een door iedereen gedragen voorstel voor de aanpak van deze knelpunten en de vertaling daarvan in een ZonMw-subsidieaanvraag voor 2025 en 2026;
 • Een aangescherpte, in werking zijnde governance-structuur waar visie-ontwikkeling op zorg- en veiligheid, afstemming en besluitvorming op zorg- en veiligheidsvraagstukken en monitoring structureel geagendeerd worden;
 • Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst van de partners in zorg, sociaal domein en veiligheid-domein binnen ZHZ.

Waar ben jij verantwoordelijk voor

 • Zorgen voor de goede verbindingen tussen partijen, zowel op ambtelijk als uitvoerend en bestuurlijk niveau zodat bovenstaande resultaten met draagvlak in de regio worden opgeleverd
 • Leggen van de verbindingen tussen en aansluiting van dit traject op lopende trajecten in de regio zodat dit in de goede samenhang gebeurt
 • Het centraal aanspreekpunt vormen voor de regio en voor de subsidieverstrekker 
 • Het bewaken van de voortgang en terugkoppeling hiervan aan de ambtelijk opdrachtgever
 • Zorgen voor de inrichting en uitvoering van monitoring en evaluatie inclusief het voorbereiden van de verantwoording, zowel aan  de regio als aan de subsidieverstrekker 
 • Het samen met relevante andere projecten en projectleiders, waaronder Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag (RKOG), begeleiden van het leer- en verbetertraject van dit traject en het vervolgtraject (vast te leggen in Plan van Aanpak 2025-2026) 
Wat neem je mee?
 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Beschikken over goede schriftelijke vaardigheden alsook goed kunnen communiceren en presenteren;
 • Ervaring in het optreden in (bestuurlijke) overlegsituaties en het daarin toelichten c.q. verdedigen van standpunten, respectievelijk het doen van voorstellen;
 • Kennis van de thema’s ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’, ‘personen met onbegrepen verward gedrag’ en ‘passende huisvesting en veilig leefbaar’;
 • Ervaring met projectmatig werken en goed overweg kunnen met complexe materie en bij voorkeur ervaring hebben met soortgelijke projecten.
 • Affiniteit hebben met en kennis hebben over de vraagstukken (incl. wet- en regelgeving) rondom zorg en veiligheid;

Competenties die je meeneemt zijn:

 • Stevige persoonlijkheid, die makkelijk op mensen afstapt;
 • Bruggenbouwer en teamspeler, die gelooft in de kracht van samenwerking en in staat is om partijen te binden en te enthousiasmeren voor een gemeenschappelijk doel;
 • Beschikken over zelfstandigheid, pragmatisme, slagvaardigheid en organiserend vermogen;
 • Gevoel hebben voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Brede maatschappelijke oriëntatie;
 • Beschikken over een relevant netwerk;
 • Visie op het klein houden van de complexiteit op Zorg en veiligheid.
Wat bieden we jou?

Naast een tijdelijk dienstverband voor 28 uur in de week voor de duur van één jaar kun je rekenen op:

 • Inschaling in schaal 11 (maximaal € 5.997,-) op basis van een 36-urige werkweek/ gemeente Cao. Bij hele goede geschiktheid is schaal 12 bespreekbaar.
  Tijdens de sollicitatieprocedure kijken we naar je talenten, kwaliteiten en werkervaring en doen we je een passend voorstel.
 • Opleidingsmogelijkheden om te blijven groeien in je vak;
 • Een laptop en telefoon in bruikleen;
 • Een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je brutosalaris. Dit budget mag je bijvoorbeeld inzetten voor:
  • extra verlofdagen
  • een fietsregeling
  • het inkopen van extra pensioen
  • een bijdrage aan sportgerelateerde zaken
  • het verduurzamen van je huis
 • Flexibel werken met de mogelijkheid om thuis te werken. 
 • Woon-werk reiskostenvergoeding. Reis je met het openbaar vervoer? Dan krijg je deze kosten 100% vergoed;
 • Ouderschapsverlof;
 • Pensioenregeling bij ABP;
 • Collectieve premiekorting op de aanvullende zorgverzekering bij CZ, Iza of Menzis;
 • Een werkgeversbijdrage voor tegemoetkoming in de zorgverzekering.
Solliciteren of meer weten?

Fijn dat je de tijd hebt genomen om deze vacaturetekst helemaal te lezen. Wil je inhoudelijk meer weten over de functie? Schroom niet om contact op te nemen met Mireille Henderson, teamleider Zorg & Ondersteuning via 0640-489341. Voor vragen over de procedure kan je contact opnemen met team werving & selectie via 078-7708030.

Wil je solliciteren? Daar zijn we blij mee! Vul het digitale formulier in en solliciteer met een motivatiebrief en recent cv. Verwachten wij dat we een goede match kunnen zijn, dan nodigen we jou uit voor een gesprek. Wij zien je sollicitatie met interesse tegemoet!

Over Dordrecht

Over Dordrecht

Dordrecht is omringd door water, maar dat heeft ons nooit gehinderd. Wij gaan uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Ruimte is in Dordrecht daarom een bijzonder woord. Wij geven jou een podium voor persoonlijke ontwikkeling, eigen inbreng en ambities. Als je deze ruimte pakt gaat er een wereld voor je open. Voor jezelf en voor de stad.

Dordrecht heeft een mooie historie als stad, en wij willen de verbinding maken met de toekomst. Deze verbinding tussen historie en vernieuwing leidt telkens weer tot nieuwe kansen en nieuwe perspectieven. Die perspectieven moet je kunnen zien. Van ons krijg je ruimte en verantwoordelijk om de perspectieven te verbinden met onze ambities. Concreet betekent dit zie je kansen, verzilver ze.
Werken bij Gemeente Dordrecht